Our mission is not just teaching people how to survive; but also empowering them to LIVE.
  Chapati

Hotel Kaleche

For the best chapati and nyama fry

GENERAL WORDS AND PHRASES

Click on an underlined word to hear its pronunciation.


ENGLISH                                                                                 SWAHILI                       ENGLISH                                                                                   SWAHILI


And...........................................................................................................Na             Bad.................................................................................................... Mbaya


Bicycle............................................................................................. Baiskeli           Bitter............................................................................................... Chungu


Car......................................................................................................... Gari             Cold....................................................................................................   Baridi


Danger............................................................................................... Hatari              Drink (noun).................................................................................. Kinywaji


Drink (verb).................................................................................... Kunywa             Eat.........................................................................................................  Kula


Eat your lunch.............................................Kula chakula cha mchana yako               Eat your dinner..................................................Kula chakula cha jioni yako


Excuse me.................................................................................... Samahani!            Food............................................................................................. Chakula


Friend................................................................................................. Rafiki               God bless you....................................................................Mungu akubariki


Good.....................................................................................................Nzuri               Good morning.................................................................Habari za asubuhi


Goodbye.......................................................................................... Kwaheri!             Help me, please!..................................................... Nisaidie, tafadhali!

 .

Here..................................................................................................... Hapa                Hot.......................................................................................................Moto

 

How?.....................................................................................................Vipi?                 I am angry......................................................................... Nimekasirika.


I am traveling.............................................................................. Ninasafiri.               I am happy........................................................................... Nimefurahi.


I am hungry..............................................................................Mimi ni njaa                   I am thirsty..............................................................................Mimi nina kiu


I can speak Swahili................................... Ninaweza kusema Kiswahili.                I can't speak Swahili................................ Siwezi kusema Kiswahili.


I have no money.............................................................................Sina pesa                   I love you..............................................................................Ninakupenda!

 

I want to go home...............................................Nataka kwenda nyumbani                   Leave me alone.....................................................................Achana na mimi


Motorcycle........................................................................................ Pikipiki               Money...................................................................................................Fedha

 

No..................................................................................................... Hapana!              Okay................................................................................................... Sawa!


Please............................................................................................. Tafadhali              Praise the Lord........................................................................Bwana asifiwe


Pray for me..............................................................Kuomba kwa ajili yangu                Sorry (apologize)............................................................................Samahani!


Sorry (sympathize)................................................................................. Pole!             Sweet.................................................................................................... Tamu


Thank you........................................................................................... Asante!            Thank you very much................................................................. asante sana!


There....................................................................................................... Pale              Very......................................................................................................... Sana


Water..................................................................................................... Maji               Welcome.............................................................................................. Karibu! 


What?.................................................................................................... Nini?             When..........................................................................................Wakati gani?


Where?................................................................................................. Wapi?            Where are you going?..................................................... Unakwenda wapi?


Which?..................................................................................................... Ipi?             Yes.......................................................................................................... Ndiyo!

 


Click on one of the buttons below to learn more...